กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19

สนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19

ทีมงาน อรุณ ลอว์ เฟิร์ม ได้ร่วมสนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19 พนักงานด่านหน้า

สนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19

สนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19

ทีมงาน อรุณ ลอว์ เฟิร์ม ได้ร่วมสนับสนุนด้านการป้องกันโควิด19 พนักงานด่านหน้า

มอบชุด PPE

มอบชุด PPE

ทีมงาน อรุณ ลอว์ เฟิร์ม ได้มอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

มอบชุด PPE

มอบชุด PPE

ทีมงาน อรุณ ลอว์ เฟิร์ม ได้มอบชุด PPE ให้กับหน่วยงานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี

เจ้าของรถยนต์ถูกรถบรรทุกเฉียวด้านข้างได้รับความเสียหาย จึงให้เราช่วยเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้ ระหว่างซ่อมให้ แม้เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็สามารถเรียกร้องได้ค่าสินไหมทดแทนได้

สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลแก่น้องๆเยาวชน ทีมฟุตบอลคำตากล้า

ร่วมกับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลาย สนับสนุนกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้องแบ่งปันน้ำใจ” ในส่วนของทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน